Voor de pers

Voor de pers

Op deze pagina treft u algemene informatie over het Midwinterfeest en nieuws over de komende editie. Wilt u meer informatie en/ of interviews en/ of meer beeldmateriaal? Mail of bel: Marie-Christine Koestal, PR Midwinterfeest, mc.koestal@quicknet.nl of 0299 67 47 42/ 06 22 18 23 07.

MCvA-20121215-0142

7 augustus 2016

Midwinterfeest 2016

Op 10 en 11 december 2016 organiseert Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp het achtste, gratis te bezoeken, Midwinterfeest in het centrum van De Rijp. Nieuw is de lichtjesavond, op vrijdag 9 december. Het Midwinterfeest in De Rijp zit in de top drie van meest bezochte evenementen in de gemeente Alkmaar en wordt elke twee jaar georganiseerd. De laatste vier edities trok het Midwinterfeest veertigduizend bezoekers. Aan het evenement werken uitsluitend vrijwilligers mee, ruim vierhonderd in totaal.

Inhoud

Het Midwinterfeest is een weekend vol optredens van in totaal circa zestig koren, solisten, instrumentalisten en bands. Het zijn zowel lokaal en regionaal als nationaal bekende artiesten, kunstenaars en muzikanten. Zij tonen hun kunsten op diverse podia in het monumentale centrum van De Rijp, dat is omgetoverd in een sprookjesachtig dorp in Kerstsfeer. Tijden van vroeger herleven door een nostalgische aankleding en historische kleding van veel bewoners en ook bezoekers. Een gezellige Kerstmarkt maakt onderdeel uit van het spektakel. Alle optredens zijn gratis te bezoeken.

Programma

Het programma is nagenoeg rond en wordt op dinsdag 11 oktober 2016 in Restaurant Bij Ernst in De Rijp bekendgemaakt. Het Midwinterfeest begint deze editie op vrijdagavond 9 december met een programma in Hotel De Rijper Eilanden voor mindervaliden. De officiële opening vindt hierna plaats in het centrum van De Rijp. Daarna kunnen bezoekers genieten van het feestelijk verlichte dorp. Op zaterdag en zondag zijn de optredens op diverse locaties.

Speerpunt 2016

Speerpunt van de editie 2016 zijn jongvolwassenen; voor hen is een programma samengesteld dat zich op het Plukkerspleintje afspeelt. Net zoals in 2014 zullen activiteiten voor kinderen –speerpunt van het vorige Midwinterfeest- in de buurtjes plaatsvinden. Het Midwinterfeest 2016 heeft speciale voorzieningen voor mindervaliden. Dat is het gevolg van de toetreding van een officiële founder, Ranko Schoonmaakbedrijf in De Rijp. Eigenaar Twan Korver wil uitdragen dat alle evenementen goed toegankelijk moeten zijn voor zowel validen als mindervaliden. Voor meer informatie zie de button ‘sponsors’ en ‘founder’. Bij de poorten die toegang geven tot het feestterrein zijn programmaboekjes inclusief een lot te koop. Met het lot maakt de bezoeker kans op mooie prijzen, alle beschikbaar gesteld door ondernemingen uit De Rijp en omstreken. Daarnaast zijn er prijzen te winnen voor wie zich het mooist heeft verkleed, het mooist versierde huis/ pand of raam en de mooist versierde straat of buurt.

MCvA-20141213-0062

 

Midwinterfeest algemeen

Het Midwinterfeest in De Rijp is een evenement dat in een belangrijke mate bijdraagt aan de bekendheid en populariteit van de plaats die door molenontwerper en inpolderexpert Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575, De Rijp) ‘beste dorp van Holland’ werd genoemd. Het puur Hollandse beeld van De Rijp en omgeving wordt via het Midwinterfeest bij een breed publiek landelijk onder de aandacht gebracht. Niet alleen het goed bewaard gebleven historische karakter van De Rijp wordt via het Midwinterfeest uitzonderlijk goed onderstreept, ook de omliggende regio met natuurgebied, polders, molens, dijken, waterpartijen en pittoreske dorpen komt via aanrijdroutes onder de aandacht.

Oorsprong

Het Midwinterfeest in De Rijp is in 2003 gestart als dag waarbij culturele groepen bij elkaar in de keuken zouden kunnen kijken en van elkaar zouden kunnen leren. Het evenement sloeg dermate goed aan dat er in 2004 een tweedaags festival werd georganiseerd. De zaken werd meteen serieus aangepakt; er kwam een stichtingsbestuur, er werden sponsors gezocht en vele vrijwilligers werden aangetrokken om deze vergrote, tweede editie te kunnen realiseren. Dat lukte en met veel succes. Maar liefst veertienduizend bezoekers kwamen op het Midwinterfeest af. Een mooie traditie was geboren. In 2006, 2008, 2010, 2012 en 2014 werd het evenement herhaald. Het Midwinterfeest heeft landelijke bekendheid en kan zich meten met vooraanstaande winterse festivals. Anno 2016 is er een goed geoliede organisatie, die bestaat uit uitsluitend vrijwilligers, ruim vierhonderd in totaal, die met veel enthousiasme en een grote inzet maanden bezig is om de komende editie wederom tot een groot succes te maken. Na de evaluatie kort na het Midwinterfeest, starten de eerste voorbesprekingen voor twee jaar later alweer.

Formule

Het Midwinterfeest is een gratis evenement en de organisatie doet er alles aan om dit voort te zetten. Dat betekent dat de kosten worden gedekt door sponsors. In de loop der jaren heeft de organisatie een vaste kern van sponsors aan zich weten te binden. Het zijn ondernemingen, organisaties en overheden, onderverdeeld in ‘gewone’ sponsors, topsponsors en hoofdsponsors. In 2016 is daar een founder bijgekomen. Een team vrijwilligers houdt zich bezig met continue sponsorwerving. Maar ook andere vrijwilligers dragen hun steentje bij door potentiële sponsors te attenderen op het evenement en hun enthousiasme voor het Midwinterfeest over te brengen. Heel vaak met succes! Zo breidt de financiële ondersteuning zich steeds weer uit en kan het programma immer weer naar een hoger cultureel plan worden getild. Minstens zo belangrijk is de ondersteuning door vrijwilligers. Omdat er geen betaalde krachten zijn, kunnen alle inkomsten worden aangewend voor de programmering en benodigde podia, huur van tenten, licht- en geluidinstallaties en verzorging van de optredende artiesten. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Niet alleen voor de voorbereidende werkzaamheden, maar ook tijdens het Midwinterfeest zelf.

Sfeervolle versiering

Tot slot zijn ook de inwoners en ondernemers van het centrum van De Rijp belangrijk in het welslagen van het evenement. Zij worden opgeroepen hun huizen en bedrijfspanden een sfeervol en historisch uiterlijk te even. De mooie, monumentale panden vormen een prachtige basis. Kerstbomen, sfeerverlichting, historische attributen rond de huizen en in de tuinen en klederdracht uit vroeger tijden completeren het Midwinterfeest. Hun inspanningen leveren prachtige plaatjes op!.

MCvA-20141213-0208