ANBI Verantwoording

Informatie in relatie tot de status van Algemeen Nut Beogende Instelling van:

Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp, (www.midwinterfeest-graftderijp.nl)

ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder RSIN: 819254605

Statutaire Doelstelling:

  1. Het organiseren van een één- of tweejarig evenement door een aantal culturele verenigingen uit de voormalige gemeente Graft-De Rijp (of omgeving) rond een gemeenschappelijk thema.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Uitwerking:

Het bestuur van de Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp stelt zich ten doel het 2-jaarlijks organiseren van een cultureel evenement binnen het oude centrum van De Rijp. Dit evenement vindt plaats in het 2e weekend in december van elk even jaar. Het centrum van De Rijp wordt tijdens het evenement in kerstsfeer gebracht en heeft de uitstraling van een dorp uit vervlogen tijden. Bewoners, de meeste deelnemers en vele bezoekers zijn gekleed als in de 17e en 18e eeuw. Belangrijkste invulling van het weekend is het faciliteren van ruim 100 deelnemers (van solisten tot grote groepen/koren) op het gebied van muziek, toneel, dans, theater op meer dan 20 locaties (bestaande ruimtes en tenten). Daarnaast wordt een kerstmarkt georganiseerd.

Het Midwinterfeest vindt plaats onder het thema:  “Historisch De Rijp”.

Het bestuur van de Stichting Midwinterfeest bestaat op dit moment uit de volgende personen met de daarbij vermelde verantwoordelijkheden:

Gerard Kuijn      (voorzitter)

Wim Heine (vicevoorzitter, interim penningmeester en verantwoordelijk voor locaties/buitengebied)

Jan Diependaal (secretaris)

Ineke Berger (Communicatie en Public Relations)

Rika van Eenennaam (Dagelijks Bestuurslid en verantwoordelijk voor werven en begeleiden van deelnemers)

Gerjan Visser (Dagelijks Bestuurslid en verantwoordelijk voor de verkeersgeleiding en –afhandeling)

Karin Ossebaar-Schrader (Dagelijks Bestuurslid en verantwoordelijk voor diverse ondersteunende taken)

Daarnaast kent het Stichtingsbestuur nog diverse bestuursleden met uiteenlopende taken (markt, buurtverenigingen, gastvrouwen en –mannen, poortwachters, sponsoring, techniek, licht/geluid, etc.). Behalve de bestuursleden kent het Midwinterfeest nog de inzet van ruim 500 vrijwilligers vóór, tijdens en na het evenement.

De Stichting kent in geen enkele vorm financiële of anderszins beloningen toe aan haar bestuursleden en vrijwilligers met uitzondering van geringe toewijzingen in het kader van “Lief en Leed”. Ook aan deelnemers wordt geen andere financiële vergoeding toegekend dan de directe door hen gemaakte kosten.

Het Midwinterfeest kan 2-jaarlijks georganiseerd worden, behalve door de inzet van de vele vrijwilligers, door het verwerven van financiële middelen vanuit sponsoring door bedrijven en instellingen, het verwerven van subsidies, door het houden van een loterij, de verkoop van programmaboekjes, het ontvangen van staangeld van marktkraamhouders en tenslotte door het ontvangen van een parkeerbijdrage per auto.

Balans per 31 dec.2017.xlsx

Balans per 31 dec.2018-staat baten en lasten.xlsx