Voorwoord

De Stichting Midwinterfeest stelt de eigen rijke historie van het dorp centraal tijdens dit culturele historische evenement. En terecht! Het mooie dorp De Rijp heeft bijzondere inwoners gekend. Onder hen Jan Adriaanszoon Leeghwater, waterbouwkundige en molenmaker. Onder zijn leiding werden begin zeventiende eeuw in Noord-Holland diverse meren drooggemalen, waaronder de Schermer. Een andere bijzondere inwoner was Jan Boon junior. Hij was de laatste erfgenaam van een familie van reders en kooplieden. Zij waren zeer vermogend geworden door haringvangst en walvisvaart. Jan Boon junior besloot dat na zijn dood het kapitaal ten goede moest komen aan de bevolking van De Rijp. Nog steeds worden hiervan sociaal-culturele projecten ondersteund. Ook Jan Janszoon Weltevree was zo’n opvallende Rijper: begin zeventiende eeuw belandde deze zeevaarder in Korea en werd adviseur aan het hof van de koning.

De vele vrijwilligers en de buurtverenigingen in het oude centrum zijn al gestart met de voorbereidingen om het thema van het Midwinterfeest neer te zetten. Ik reken erop dat ook deze editie, op 10, 11 en 12 december 2021, een prachtig feest wordt. Want niet alleen in het verre verleden kende het dorp bijzondere inwoners, ook vandaag de dag blinkt De Rijp uit in doeners en aanpakkers. Ik nodig u van harte uit dit geweldige evenement mee te maken.

Piet Bruinooge
Burgemeester gemeente Alkmaar

Piet Bruinooge, Burgemeester gemeente Alkmaar