Editie 2020 schuift door naar 2021

Het bestuur van het Midwinterfeest Graft-De Rijp heeft besloten om het Midwinterfeest 2020 niet door te laten gaan. Dit Midwinterfeest schuift nu door naar 10, 11 en 12 december 2021. Het besluit is genomen als gevolg van de maatregelen en de gezondheidsrisico’s door het coronavirus. 

De voorbereidingen voor het Midwinterfeest 2020 waren al in een vergevorderd stadium. Sponsoren waren benaderd, artiesten repeteerden druk en achter de schermen waren enthousiaste vrijwilligers bezig om alles in goede banen te leiden voor de 10e editie. Tot het coronavirus in Nederland kwam. 

Geen optie
Na de persconferentie van 6 mei was het bestuur het er unaniem over eens dat het Midwinterfeest 2020 niet door kan gaan. Voorzitter Gerard Kuijn: “Dit doet natuurlijk pijn maar wij kunnen geen enkel risico nemen voor de gezondheid van de vrijwilligers, artiesten en bezoekers. Een jaar doorschuiven is het enige juiste besluit.”

Maatregelen
De vergunningplichtige evenementen zijn dit jaar tot 1 september geannuleerd maar mogelijk nog langer. Het Midwinterfeest stond dit jaar 11, 12 en 13 december op de kalender. De maatregelen die door de overheid zijn genomen in de bestrijding van het virus, blijven ook na 1 september gelden voor onbepaalde tijd. 

Een groot evenement zoals het Midwinterfeest brengt zo’n 40.000 bezoekers naar het pittoreske De Rijp. Daarmee kan de organisatie de maatregelen niet naleven, zoals het vermijden van drukte en de 1,5 meter afstand in de smalle karakteristieke straatjes van het dorp. Als het programma aan de maatregelen zou worden aangepast zou dit afbreuk doen aan het karakter van het evenement. Dat is niet de bedoeling. Daarom zijn alle activiteiten die verbonden zijn met het Midwinterfeest verplaatst naar 2021. Er is dit jaar ook geen traditionele kerstmarkt in De Rijp. 

Dankbaar
Gerard Kuijn: “We zijn iedereen: vrijwilligers, artiesten en sponsoren, enorm dankbaar voor alle inzet tot nu toe. We hopen en wensen dat iedereen goed deze crisis doorkomt zodat we elkaar bij het Midwinterfeest 2021 weer in goede gezondheid treffen. De organisatie van het Midwinterfeest 2020 was al ver in haar voorbereidingen voor december. Die voorbereidingen neemt de organisatie nu mee naar 10, 11 en 12 december 2021. Want daar maken we natuurlijk een extra mooi Midwinterfeest van!”

Foto: Marco van Ammers Fotografie