Pers

Op deze pagina treft u algemene informatie over het Midwinterfeest en nieuws over de komende editie. Wilt u meer informatie en/ of interviews en/ of meer beeldmateriaal? Mail of bel: Ellen Duijn, PR Midwinterfeest eduijn@ziggo.nl of (na 1700 uur 06 27 09 72 27).

 

Midwinterfeest 2021

Op 10, 11 en 12 december 2021 organiseert Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp het tiende Midwinterfeest in het centrum van De Rijp. Net als tijdens de vorige edities start het Midwinterfeest op vrijdagavond (10 december) met een Lichtjesavond. Het Midwinterfeest in De Rijp zit in de top drie van meest bezochte evenementen in de gemeente Alkmaar en wordt elke twee jaar georganiseerd. De laatste edities trok het Midwinterfeest veertigduizend bezoekers. Aan het evenement werken uitsluitend vrijwilligers mee, ruim vijfhonderd in totaal.

Inhoud

Het Midwinterfeest is een weekend vol optredens van in totaal 125 koren, solisten, instrumentalisten, bands en toneel-/theatergezelschappen. Het zijn zowel lokaal en regionaal als nationaal bekende artiesten. Zij tonen hun kunsten op diverse podia in het monumentale centrum van De Rijp, dat is omgetoverd in een sprookjesachtig dorp in Kerstsfeer. Tijden van vroeger herleven door een nostalgische aankleding en historische kleding van veel bewoners en ook bezoekers. Een gezellige Kerstmarkt maakt onderdeel uit van het spektakel.

Programma

Het Midwinterfeest begint deze editie op vrijdagavond 10 december met een programma voor mensen met een beperking. Na een bezoek aan het mooi versierde en verlicht centrum is er een feestelijke avond in Hotel De Rijper Eilanden. De officiële opening vindt plaats in het centrum van De Rijp. Op zaterdag en zondag zijn de optredens op diverse locaties. Bij de poorten die toegang geven tot het feestterrein zijn programmaboekjes inclusief een lot te koop. Met het lot maakt de bezoeker kans op mooie prijzen, alle beschikbaar gesteld door ondernemingen uit De Rijp en omgeving. Daarnaast zijn er prijzen te winnen voor wie zich het mooist heeft verkleed, het mooist versierde huis/ pand of raam en de mooist versierde straat of buurt.

Toegankelijk voor mensen met een beperking

Ook deze editie van het Midwinterfeest is er speciale aandacht voor mensen met een beperking. Voor hen zijn er speciale voorzieningen. De founder van het midwinterfeest, stichting ABLE, vindt het heel belangrijk dat evenementen goed toegankelijk zijn voor zowel valide als mindervalide bezoekers.

Thema: de eigen geschiedenis

Met ingang van de editie 2018 van het culturele winterevenement ging het Midwinterfeest terug naar de eigen rijke geschiedenis van De Rijp. Tot dan toe stond Dickens centraal. Omdat steeds meer plaatsen in de dagen voor kerst festiviteiten met de Engelse schrijver in de hoofdrol organiseren, werd het tijd om het unieke karakter van De Rijp centraal te stellen. De geschiedenis van het dorp is namelijk bijzonder rijk. In De Rijp stond in de tijd van Dickens (de eerste helft van de negentiende eeuw) Jan Boon (1758–1847) centraal. Deze laatste, zeer vermogende reder van De Rijp leeft voort door zijn nalatenschap, waar De Rijp nu nog financieel gebruik van maakt. Ook Jan Adriaanszoon Leeghwater en Jan Janszoon Weltevree waren internationaal bekende Rijpers. Vandaag de dag minder bekend, maar in zijn minstens zo belangrijk, was Adriaan Reland, hoogleraar oosterse talen, cartograaf en Neolatijns dichter. Zijn boek over de islam (1717) veroorzaakte in heel Europa opschudding. Reland ligt begraven in de Grote Kerk. Niet alleen de bekende Rijpers, ook belangrijke activiteiten uit het verleden, zoals de haringvisserij en walvisvangst worden tijdens het Midwinterfeest 2018 zichtbaar.

Midwinterfeest algemeen

Het Midwinterfeest in De Rijp is een evenement dat in een belangrijke mate bijdraagt aan de bekendheid en populariteit van de plaats die door molenontwerper en inpolderexpert Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575, De Rijp) ‘beste dorp van Holland’ werd genoemd. Het puur Hollandse beeld van De Rijp en omgeving wordt via het Midwinterfeest bij een breed publiek landelijk onder de aandacht gebracht. Niet alleen het goed bewaard gebleven historische karakter van De Rijp wordt via het evenement uitzonderlijk goed onderstreept, ook de omliggende regio met natuurgebied, polders, molens, dijken, waterpartijen en pittoreske dorpen komt via aanrijdroutes onder de aandacht.

Oorsprong

Het Midwinterfeest in De Rijp is in 2003 gestart als een dag waarbij culturele groepen door optredens bij elkaar in de keuken zouden kunnen kijken en van elkaar zouden kunnen leren. Het evenement sloeg dermate goed aan dat er in 2004 een tweedaags festival werd georganiseerd. De zaken werden meteen serieus aangepakt; er kwam een stichtingsbestuur, er werden sponsors gezocht en vele vrijwilligers werden aangetrokken om deze vergrote, tweede editie te kunnen realiseren. Dat lukte en met veel succes. Maar liefst veertienduizend bezoekers kwamen op het Midwinterfeest af. Een mooie traditie was geboren. In 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 en 2018 werd het evenement herhaald. Het Midwinterfeest heeft landelijke bekendheid en kan zich meten met vooraanstaande winterse festivals. Anno 2021 is er een goed geoliede organisatie, die bestaat uit uitsluitend vrijwilligers, ruim vijfhonderd in totaal, die met veel enthousiasme en een grote inzet maanden bezig is om de komende editie wederom tot een groot succes te maken. Na de evaluatie kort na het Midwinterfeest, starten de eerste voorbesprekingen voor twee jaar later alweer.

Formule

Een groot deel van de kosten van het Midwinterfeest wordt gedekt door sponsors. In de loop der jaren heeft de organisatie een vaste kern van sponsors aan zich weten te binden. Het zijn ondernemingen, organisaties en overheden, onderverdeeld in ‘gewone’ sponsors, topsponsors en hoofdsponsors. In 2016 is daar een founder bijgekomen. Een team vrijwilligers houdt zich bezig met continue sponsorwerving. Maar ook andere vrijwilligers dragen hun steentje bij door potentiële sponsors te attenderen op het evenement en hun enthousiasme voor het Midwinterfeest over te brengen. Heel vaak met succes! Zo breidt de financiële ondersteuning zich steeds weer uit en kan het programma immer weer naar een hoger cultureel plan worden getild. Minstens zo belangrijk is de ondersteuning door vrijwilligers. Omdat er geen betaalde krachten zijn, kunnen alle inkomsten worden aangewend voor de programmering en benodigde podia, huur van tenten, licht- en geluidinstallaties en verzorging van de optredende artiesten. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Niet alleen voor de voorbereidende werkzaamheden, maar ook tijdens het Midwinterfeest zelf.

Sfeervolle versiering

Tot slot zijn ook de inwoners en ondernemers van het centrum van De Rijp belangrijk in het welslagen van het evenement. Zij worden opgeroepen hun huizen en bedrijfspanden een sfeervol en historisch uiterlijk te even. De mooie, monumentale panden vormen een prachtige basis. Kerstbomen, sfeerverlichting, historische attributen rond de huizen en in de tuinen en kleding uit vroeger tijden completeren het Midwinterfeest. Hun inspanningen leveren een prachtig totaalbeeld op!